Gemeente De Panne

Meer over toegankelijkheid

Wie doet wat?

In West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen
De provincie West-Vlaanderen werkt mee aan de realisatie van een integraal toegankelijke samenleving. Ze ondersteunt ook andere organisaties of besturen die werken aan toegankelijkheid.

Zo kan je bij de provincie terecht voor onder meer:

  • De inspiratiebundel voor lokale besturen ‘Toegankelijkheid, een lokaal verhaal’
  • De toegankelijkheidskit voor evenementen (met een oprolbare oprijplaat)
  • Projectbegeleiding in het kader van het vernieuwde impulsreglement

Westkans vzw
Westkans vzw is het West-Vlaams adviesbureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid.

Westkans bouwde een sterke expertise op in:

  • Adviesverstrekking
  • Toegankelijkheidsonderzoek
  • Voordrachten en vormingen over integrale toegankelijkheid en Universal Design
  • Projecten

Westkans werkt nauw samen met een netwerk van organisaties in de provincie en Vlaanderen.

In Vlaanderen

Infopunt Toegankelijk Reizen
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen die informatie verstrekt over reizen met een handicap.

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat werkt aan het Vlaamse gelijkekansenbeleid.

Enter en de andere provinciale adviesbureaus
Enter is het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Enter bevordert integrale toegankelijkheid en promoot Universal Design. Op die manier werkt Enter mee aan gelijke kansen voor iedereen en in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen. Enter ontwikkelt blijvende expertise en werkt samen met deskundige partners.

In elke provincie kan men beroep doen op een adviesbureau toegankelijkheid:
Antwerpen: CTPA
Limburg en Vlaams-Brabant: Toegankelijkheidsbureau
Oost-Vlaanderen: ATO

Toegankelijk Vlaanderen
www.toevla.be | www.toegankelijkvlaanderen.be
Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants …

Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank. Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven per gebouwonderdeel.

Intro
Intro vzw is gespecialiseerd in toegankelijke evenementen en voegt deze ook toe aan de databank van Uit in Vlaanderen.

AnySurfer
AnySurfer is een kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.