Gemeente De Panne

Privacybepaling en proclaimer

Proclaimer

We proberen deze website correct en up- to-date te houden.
Merk je een foutje of verouderde informatie op?
Vind je bepaalde informatie niet terug?
Geef ons een seintje!

dienst Communicatie
info@depanne.be
058-42 97 57

Aansprakelijkheid 
Gemeente De Panne en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.
Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.
Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het gemeentebestuur De Panne of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het gemeentebestuur De Panne of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aanprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het gemeentebestuur De Panne of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.
Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyright - Industriële en intellectuele eigendom
De presentatie en de gehele inhoud van deze website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het gemeentebestuur De Panne, tenzij louter voor consultatie. Deze bepalingen gelden ook voor de foto's.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn eigendom van het gemeentebestuur De Panne of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur De Panne of, desgevallend, van derden.

 

Privacyverklaring gemeente- en OCMW-bestuur De Panne

Een uitgebreide versie van onze privacyverklaring vind je onderaan deze pagina als pdf-document.

Veilige dienstverlening
Het gemeente- en OCMW-bestuur informeert, sensibiliseert en ijvert voor een laagdrempelige, efficiënte en effectieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om je persoonlijke informatie steeds veilig te beheren

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wij hebben je gegevens nodig om onze wettelijk verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren als lokaal bestuur.
In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.

Toestemming
Wanneer dit nodig is, zullen we je toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wilt doen op die dienstverlening, kan je steeds je toestemming intrekken.

We vragen niet wat we al weten
De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik
We kunnen je contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren, maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

De computer zegt ‘nee’
Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa
We bewaren je informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we je gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.

Archief
We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden je gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

Jij blijft baas
Jij blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt
We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daarvan steeds op de hoogte stellen.
Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer weten?
Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je door onderaan deze pagina het pdf-bestand open te klikken.

Contactgegevens:
Gemeente De Panne
Zeelaan 21, 8660 De Panne
058-42 16 16
info@depanne.be

OCMW De Panne
Lindenlaan 3, 8660 De Panne
058-42 97 80
secretariaat@ocmwdepanne.be

C-Smart
privacy@c-smart.be
www.c-smart.be

 

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar
- www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
- www.vtc.corve.be (Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens).

Je kunt ook daar een klacht indienen.

 

Cookies

Gemeente De Panne maakt gebruik van volgende cookies:

  1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer je met je elektronische identiteitskaart wenst in te loggen om gebruik te maken van het e-loket zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier je identiteit te controleren vooraleer toegang gegeven wordt tot je persoonlijke informatie. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

  1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

  1. Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. De gemeente De Panne maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via je browserinstellingen kun je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org. Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat. 

Opt-Out

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan je op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die je aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal jee-mailadres worden doorgegeven aan derden.