Gemeente De Panne

Geleide wandelingen voor groepen

Geleide wandeling IMG_4623 (Small).jpg IMG_4752 (Small).jpg 2VB Vloedlijnwandeling (Small).jpg TweeVerblijversHR-2018192 (Small).jpg MidwinterwandelingHR-2017003 (Small).jpg MidwinterwandelingHR-2017020 (Small).jpg
Onze badplaats bezoeken met een groep? Met een professionele gids?
Geen probleem! Ontdek hieronder ons aanbod en reserveer jullie begeleide wandeling tijdig.

Aanbod

Westhoek

Het 340 ha grote Westhoekreservaat is het oudste Vlaams natuurreservaat (opgericht in 1957). Zeereep-, loop- en paraboolduinen, duinpannen, grijze en blonde duinen, duingraslanden en kalkmoerassen getuigen er van een levendig landschap. Het gebied is ook befaamd om zijn archeologische resten van uit de IJzertijd tot de vroege middeleeuwen.

De kennismaking met de ‘Westhoek’ gebeurt vanop een duinheuvel met een wijds panorama over heel het duingebied dat je nog zal doorwandelen. Dichtbij de diepte bevindt zich een duinpanne, waarvan het zicht je meteen een verklaring geef hoe de naam ‘De Panne’ ontstaan is. Verder kom je door de ‘Romeinse vlakte’, ook nog ‘Woestijn’ genoemd: een uitgestrekte vlakte die zo eindeloos lijkt dat men zich als het ware in de Sahara waant. Tenslotte eindigt de wandeling in de nabijheid van de zee die schijnbaar doodloopt op het havencomplex van Duinkerke (Frankrijk), zeer goed te zien in de verte.

Oosthoek

Dit 60 ha grote domein is eigendom van de gemeente en omwille van zijn grote landschappelijke variatie een bezoek meer dan waard.

He westelijke deel behoort tot het Calmeynbos. De eigenlijke Oosthoekduinen omvatten een duinpanne begroeid met struikgewas (struweel) omgeven door hogere en minder begroeide duinruggen.

Dit duingebied is één van de zes paraboolduinen, die tot de fossiele duinafzetting op het Belgisch grondgebied behoren. Merkwaardig is hier de plotselinge overgang van duinen naar polders. Het is een duinengebied met steeds wisselende zichten. Het hoogste punt bevindt zich 22 m boven de duinspiegel.

Calmeynbos

Wie door het frisgroene Calmeynbos wandelt (45 ha), kan niet vermoeden dat hij hier te maken heeft met een stuk natuur, enig in zijn soort en gelegen slechts een paar honderd meter van de zee. Inderdaad, dit bos werd in 1903 aangeplant, in zuiver duinzand, tegelijk als proefbos.

Vloedlijn-Strand

Hou je van de zee en de schatten die ze op het strand achterlaat? Heb je al kennis gemaakt met de kokkel, de afgeknotte gaper, het nonnetje, de eieren van de wulk of het koffieboontje?

Dit alles wordt je geleerd door onze natuurgids tijdens de strandwandeling.

Cabour

De fossiele duinen van Adinkerke/Ghyvelde liggen als een smalle gordel dwars op de landsgrens. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar er worden regelmatig gegidste wandelingen georganiseerd. Deze duinen zijn de oudste van de Belgische kust. Door de afstand tot de zee en de begroeiing treden duinvormingsprocessen hier momenteel niet meer op.

In deze duinen word je rondgeleid in de wereld van de waterwinning. Deze 5000 jaar oude duinen vormen een uniek stuk natuur en zijn een paradijs voor natuur- en vogelliefhebbers. Een bezoek aan het museum is zeker de moeite waard. Hier wordt het waterwinningsproces uitgelegd aan de hand van oude instrumenten, materialen en documenten.

Houtsaegerduinen

Het Vlaams natuurreservaat Houtsaegerduinen en Kerkepannebos (samen 86 ha) ligt ingesloten tussen de woongebieden van De Panne en St.-Idesbald. Het voorheen grotendeels open en vochtige duingebied is momenteel sterk verdroogd en dichtgegroeid met natuurlijk duinstruweel (struiken en jonge bomen). Plaatselijk zijn nog restanten van de vroegere graslanden en mosduinen aanwezig.

De meeste oude duinakkertjes zijn beplant met bos. Het beheer richt zich op het behoud van een gevarieerd landschap, door begrazing met historisch aanwezig huisvee (o.a. ezels).

Dumontwijk

Een wandeling in de voetsporen van het verleden. De Panne is een badstad met een architecturaal verleden. Deze wandeling geeft een duidelijk beeld van het ontstaan van de badplaats en van de bouwstijlen door de jaren heen.

Zowel jong als oud leert zijn weg doorheen de verschillende architecturale stijlen van de laatste twee eeuwen.

Praktisch

Groep: max. 30 personen per gids
Duur: minimum 1u, maximum 2u
Prijs: € 60 per gids
Reserveren:
Toerisme De Panne (openingsuren)
Zeelaan 21
8660 De Panne
058-42 18 18
toerisme@depanne.be